Životopis kandidáta na prezidenta

Lékařka
Zuzana Roithová se narodila 30. ledna 1953. Po maturitě byla přijata ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1978. Během praxe v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole (v letech 1979-1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (v letech 1985-1992) složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka - radiodiagnostik.

20. listopadu 1989 Zuzana Roithová vyzvala všechny zaměstnance Vinohradské nemocnice, aby se podpisem připojili k výzvě na podporu studentů, jejichž demonstrace 17.11. byla režimem násilně potlačena. Stala se spoluzakladatelkou a mluvčí Občanského fóra zdravotníků. Iniciovala vznik lékařských komor a změny ve financování a řízení zdravotnictví.

V roce 1992 absolvovala kurz pro manažery ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management. V letech 1994-1997 studovala dálkově na Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration. Je spoluzakladatelkou Asociace nemocnic ČR, kde od roku 1991 zastávala funkce předsedkyně i místopředsedkyně. U příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1998 byla oceněna Jubilejní medailí Univerzity Karlovy za přínos ve spolupráci mezi Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Ve spolupráci s odbornou lékařskou veřejností navrhla a prosadila koncepci celorepublikové sítě vysoce specializovaných center založených na mezioborové spolupráci (traumacentra, kardiocentra, onkocentra).

Od roku 1990 do listopadu 1998 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podařilo se jí změnit pravidla přístupu k pacientům tak, aby byl středobodem služeb všech zaměstnanců, a zavést systém kontinuálního hodnocení kvality zdravotní péče. Zefektivněním financování a ekonomickou motivací zdravotníků umožnila rozvoj špičkových oborů a nákup moderních technologií bez státních dotací.

Politika

V lednu 1998 byla jako bezpartijní jmenována do funkce ministryně zdravotnictví České republiky vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy byla jmenována nová vláda, se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V listopadu 1998 byla Zuzana Roithová zvolena jako kandidát čtyřkoalice bez stranické příslušnosti senátorkou za obvod Prahy 10. Nemocnici předávala své nástupkyni jako jedinou v Praze se ziskem (šedesát milionů korun).

V Senátu se věnovala třem tématům, kromě zdravotnictví též neziskovému sektoru a vstupu České republiky do EU. V prvním období pracovala ve Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR, kde byla zodpovědná za oblast zdravotnictví, sociální politiky, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti a instituce EU. V prosinci 2000 byla zvolena na další dva roky předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Od prosince 2002 byla místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členkou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, členkou Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu.

V roce 1999 se stala členkou KDU-ČSL - od května 2001 do listopadu 2003 byla místopředsedkyní strany se zodpovědností za program a zahraniční vztahy, dosud je členkou Celostátní konference KDU-ČSL. Od roku 2000 je členkou Evropského hnutí České republiky, které je součástí Mezinárodního evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Od března 2000 do března 2002 byla předsedkyní tohoto hnutí.

V červnových volbách 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu, členkou poslaneckého klubu "Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Evropští demokraté". Byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (od roku 2007 1. místopředsedkyní), stala se zastupující členkou Výboru pro zahraniční obchod (od února 2005) a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Od července 2004 do února 2005 byla zastupující členkou ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Dále se stala členkou Smíšeného parlamentního shromáždění AKT - EU. (AKT je zkratkou pro Africké, Karibské a Tichomořské státy, tj. bývalé kolonie většiny zemí Evropy, se kterými EU udržuje výjimečné vztahy). V červnu 2009 byla znovuzvolena do Evropského parlamentu. Je předsedkyní české národní delegace v rámci poslaneckého klubu Evropské lidové strany. Je nadále členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a zastupující členkou ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Podvýboru pro bezpečnost a obranu. Je místopředsedkyní delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.

Další aktivity

Od 1. prosince 2002 do července 2005 byla čestnou předsedkyní správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Pod jejím vedením došlo k řadě změn, například k rozšíření rehabilitační péče, ke zřízení křesťanské gynekologické poradny a v souladu s protidrogovou strategií EU k vybudování prvního detoxikačního centra v ČR pro děti a mládež z celé ČR užívající drogy.

Je členem dozorčí rady Spojené akreditační komise ČR (čestná bezplatná funkce).

Zřídila internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami.

Každé pondělí funguje v její poslanecké kanceláři zdarma spotřebitelská poradna ve spolupráci s www.spotrebitel.net.

Převzala záštitu a poskytuje zázemí První právní pomoci - bezplatné právní poradně organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci www.poradnaprava.cz o jejich právech při využívání zdravotnické péče.

Je příležitostnou patronkou kulturních (např. divadlo SUD v jihočeském Suchdole) a sportovních akcí (např. cyklistická tour Josefa Zimovčáka z Bratislavy do Bruselu na historickém kole).

Osobní život

Zuzana Roithová je vdaná, má jednoho syna a dva vnuky. Její muž Jan je akademický sochař, věnuje se duchovním tématům a monumentální plastice. Syn Matyáš je architekt, jeho žena Adriana studuje a starají se o malé syny Sebastiána a Filipa.

Zuzana Roithová je vášnivou pěstitelkou okrasných rostlin a léčivých bylin. Bývalá horolezkyně dnes dává přednost vysokohorské turistice a cyklistice. Ráda poslouchá klasickou hudbu a hraje na kytaru a zpívá. Vedle klasických romanopisců se s oblibou vrací k duchovní literatuře.

Kam dál?

  • Proč kandiduji  - Proč kandiduji na prezidenta České republiky
  • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže
Zuzana Roithová
Kandidátka na prezidentku České republiky
za KDU-ČSL pro volby 2013

Oficiální kandidátský web:
http://www.roithova.cz/

Blogy kandidátů na prezidenta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Táňa Fischerová
Jana Bobošíková
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimir Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg