Proč kandiduji na prezidenta České republiky

Proč si myslíte, že se máte stát hlavou státu?

Odpověď MFDNES, vyšlo 9. 11. 2012.

Žiji podle nejlepšího vědomí a svědomí, postoje neměním a nemusím nic z minulosti zamlčovat. Nepřipustím relativizaci morálních hodnot. Zasadím se o jejich rehabilitaci, posilování řádu a důvěry občanů v politiku.

Důsledně využiji možností, které prezident má, k potírání korupce a vlivu kmotrů. Nebudu přehlížet žádné podněty včetně od BIS a nevládních organizací. Mou činnost ani kampaň nefinancují úzké zájmové skupiny, takže tento cíl mohu plnit nekompromisně.

Prezident je nejvyšší politickou funkcí.  Jako lékařka, manažerka, ministryně, senátorka a europoslankyně mám znalosti a podstatné politické zkušenosti– přitom v centru mého zájmu zůstala vždy starost o člověka. Budu vyžadovat dopadové studie vždy, když se zákony dotknou kvality života občanů a stabilních podmínek pro podnikání.

Hodlám společnost spojovat ne rozdělovat, nestrašit občany mýty či bezvýchodností, ale pravdivě argumentovat a ukazovat cestu. Mým politickým stylem je dialog, respekt k jiným názorům. Nebudu nadřazovat své osobní názory ani ideologická dogmata nad ústavní povinnosti a zájmy občanů s výhradou svědomí.

Vrátím ČR jako sebevědomého a spolehlivého partnera do centra rozhodování o naší společné budoucnosti v Evropě. EU pravidlům rozumím a nebojím se jich. Vím, co je dobré pro občany a čemu se bránit. Zahraniční politika bude jednotná, čitelná vně a srozumitelná občanům doma. Mezinárodní obchodní smlouvy se budu vždy snažit podmiňovat lidsko-právními závazky.

Jsem hrdá na naší minulost, ale nepřehlížím její temné okamžiky. Skláním se před statečnými našeho národa. Věřím v univerzální lidské hodnoty, které vyústily do ideálu demokracie. Věřím ve stálou schopnost její obnovy. V tom vidím naději pro budoucnost naší země. Rodina je pro mě stále základem státu.

Za klíčové považuji - svobodu podmíněnou odpovědností za život,rodinu, lidskou solidaritu a starost o zachování životního prostředí pro příští generace.

Kam dál?

  • Životopis  - Životopis kandidáta na prezidenta
  • Video  - Volební video spoty, rozhovory a zajímavé video reportáže
Zuzana Roithová
Kandidátka na prezidentku České republiky
za KDU-ČSL pro volby 2013

Oficiální kandidátský web:
http://www.roithova.cz/

Blogy kandidátů na prezidenta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Táňa Fischerová
Jana Bobošíková
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimir Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg